Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ-ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΟΜΜΕΧ)
Τηλ.: 210749100, Fax: 2107491307
Πρόγραμμα «Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηματικότητας»
Τηλ. 2107491200 – 2107491220
Δικτυακός Τόπος: www. eommex.gr
Διεύθυνση: Ξενίας 16, 11528, Αθήνα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)
Τηλ.: 2109989000, Fax: 2109989500
Πρόγραμμα «Επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών»
Δικτυακός Τόπος: www.oaed.gr e-mail: oaed8@ath. forthnet.gr
Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 8, 16610, Γλυφάδα, Αθήνα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τηλ.: 2107482770
e-mail: [email protected]
Δικτυακός Τόπος: www.ypan.gr
Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 80, 10192, Αθήνα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τηλ.: 2102124338-9, Fax: 2105242305 e-mail: [email protected]
Δικτυακός Τόπος: www.minagric.gr
Διεύθυνση: Αχαρνών 2, 10176, Αθήνα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τηλ.: 2105295454
Δικτυακός Τόπος: www.labor-ministry.gr
Διεύθυνση: Πειραιώς 40,10182, Αθήνα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τηλ.: 2103332000, Fax: 2013332130
Δικτυακός Τόπος: www.ypetho.gr e-mail: [email protected]
Διεύθυνση: Νίκης 5-7,10180, Αθήνα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
Τηλ.: 2102532312, Fax: 2102531420
Δικτυακός Τόπος: www.neagenia.gr «Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας» & «Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας»
Δικτυακός Τόπος: www. thirides.gr
Διεύθυνση: Αχαρνών 417, 11143, Αθήνα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Euro Info Center ΕΟΜΜΕΧ
Τηλ.: 2107794229 e-mail: [email protected]
Euro Info Center Επιμελητήριο Τηλ.:2103627337 e-mail: [email protected]
Δικτυακός Τόπος: www.acci.gr

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
Τηλ.: (30-31)490111, Fax: (30-31) 490102 e-mail: [email protected]
Δικτυακός Τόπος: www.cedefop.gr
Διεύθυνση: Τ.Θ. 22427, Θεσσαλονίκη

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τηλ.: +30-1-7272100, Fax: +30-1-7244620 e-mail: [email protected]
Δικτυακός Τόπος: http://europa.eu.int/hellas
Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 2,10674, Αθήνα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
Τηλ.: 2103311685-7, Fax: 2103311779
Διεύθυνση: Μουσαίου 2, 10555, Πλάκα, Αθήνα
Δικτυακός Τόπος: www.kethi.gr