Δραστηριότητες και φορείς

Δραστηριότητες ΚΕΚ ΑΛΦΑ

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων.
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Αυτοαπασχο-λούμενων.
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων Ενδοεπιχειρησιακής Εκπαίδευσης με βάση τις ανάγκες κάθε επιχείρησης
 • Εκπόνηση Ερευνών και Μελετών.

Κυριότεροι Φορείς που ανέθεσαν προγράμματα στο ΚΕΚ ΑΛΦΑ το 2005-2008:

 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 • Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.  Α.Ε.
 • ΟΤΕplus
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 • ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • ΕΛΚΕΔΕ–ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Α.Ε.
 • ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ