Ιστορική Αναδρομή

Το ΚΕΚ ΑΛΦΑ ιδρύθηκε το 2000 με έδρα το Αγρίνιο.
Αρχικά Πιστοποιήθηκε ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης με Περιφερειακή εμβέλεια στη Δυτική Ελλάδα, με δομές στο Αγρίνιο και τη Ναύπακτο.

Με προσήλωση στη παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και τη συνεχή προσαρμογή στις ανάγκες της αγοράς εργασίας το ΚΕΚ ΑΛΦΑ συνεχώς αυξάνει τον αριθμό των προγραμμάτων κατάρτισης που του αναθέτουν το Υπουργείο Απασχόλησης και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (2000-2005).

Σταθμός της ανοδικής πορείας του ΚΕΚ είναι η πιστοποίησή του το 2005 ως ΚΕΚ ΕΘΝΙΚΗΣ εμβέλειας (το μοναδικό στην Αιτωλοακαρνανία), δίνοντάς του τη δυνατότητα να υλοποιεί πλέον προγράμματα σε όλη τη χώρα.

Το 2008 η έδρα του ΚΕΚ μεταφέρεται στη Ναύπακτο.