Προγράμματα κατάρτισης

11 November 22

Προγράμματα αναβάθμισης Δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις Ψηφιακές και Πράσινες δεξιότητες.

Αντικείμενο των προγραμμάτων είναι η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης «ψηφιακών» και «πράσινων» γνώσεων, σε 80.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, άνω των 18 ετών με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher). Ο ωφελούμενος μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε πολλά προτεινόμενα προγράμματα που αφορούν σε «ψηφιακές» και «πράσινες» δεξιότητες υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας....