Στήριξη -Κατάρτιση – Απασχόληση στον τομέα της γεωργίας στην Μεσσηνία | Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25 – 66 ετών

[gview file=”https://www.alfakek.gr/wp-content/uploads/P04_oaed_progr_epixor_epixeir_7-10-2014.pdf”]