ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

[gview file=’https://www.alfakek.gr/wp-content/uploads/VOUCHER-2013.pdf’]